Dvala

Grekisk landsköldpadda / Testudo hermanni

 

Dvala

I naturen går grekiska landsköldpaddor i dvala och det är bra om man kan ge dem detta även i fångenskap.

Det finns olika metoder för att låta sin sköldpadda dvala över de månader det finns som minst med mat till dem, dvs över vintermånaderna.

Jag har dvalat mina sköldpaddor i kylskåp och även i en matkällaren när det varit tillräckligt kallt där.

Man kan dvala i växthus, där temperaturen skiftar och inte ligger konstant som i ett kylskåp eller på andra sätt där man vet att temperaturen är optimala ex; ett isolerat garage, matkällare osv.

Det får absolut inte kunna bli frost eller kallare än 4 grader där du dvalar ditt djur., därför är det viktigt att regelbundet kontrollera temperaturen. Lådan måste också vara säker mot ev skadedjur som råttor etc.

Jag använder plastlådor med eller utan perforerade lock ( Jag har borrat många stora hål i ev lock.)

I dessa plastlådor har jag en sand-jordblandning. Ovanpå underlaget lägger jag fuktiga löv från trädgården.

Ibland väljer de att bara ligga under löven och ibland gräver de ner sig i underlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema för förberedelser inför dvala kan se ut så här:

 

Man kortar ner belysning samt värme från ca. 12 timmar med ½ timme var 3:e dag. Bra om natt-temperaturen inte överstiger 15 grader.

När det är 3 veckor kvar ges bara fiberrik mat. Belysning och värme kortas ner till 4 timmar. Under natten vistas sköldpaddan i ett utrymme som håller under 10 grader.

När det är 2 veckor kvar avslutas matningen. Belysning samt värme 4 timmar/dag. Natt-temperaturen helst under 10 grader.

Under den sista veckan så kortas belysningen samt värme ner till 2 timmar/dag.

I lådan ( Ex. en glasslåda av plast med perforerat lock) ska finnas ett substrat av sand/jord, lägg gärna fuktiga löv överst.

Lådan ( med sköldpaddan i ) ställs nu i ett utrymme där temperaturen ligger på 4-6 grader C. Kolla temperturen med en bra termometer ( gärna på flera ställen i kylen då det kan skilja någon grad på översta och nedersta hyllan ) samt ta för vana att titta till din sköldpadda några ggr./ veckan.

Ofta ligger sköldpaddan nedgrävd. Låt den ligga i så fall!

I dvalan ligger så sköldpaddan i 8-12 veckor.

När dvalan avslutas så tas lådan fram på kvällen till ett utrymme med  temperatur på 10-15 grader, låt stå över natten.

På morgonen så ges sköldpaddan ett ljummet bad och får sedan gå ner i sin bur. I buren så är belysning samt värmelampa tända. Börja med 10 timmar belysning/värme per dygn och öka succesivt till 12 timmar per dygn.

Sköldpaddan brukar sedan börja att äta efter några timmar och nu är ett bra tillfälle att ge hö eller PAT fibre om de inte ätit detta tidigare!

Ge även grova salladssorter.

Efter 1-2 veckor kan man börja att ge uppblött PAT samt ev. maskros om det kommit!

 

Endast friska djur dvalas!

Flaskorna runt lådorna är till för att hålla en jämnare temperatur.

Jag kollar en en vikt före och efter dvalan.

( Just kylskåp att fungerat bra för mig och sköldpaddorna har ofta inte gått ner mycket i vikt. )

Inga lådor ska stå direkt emot baksidan av kylens baksida där det kan bli frost på panelen..... 

Använd inte gamla och uttjänta kylskåp! Använder man kylskåp ska man naturligtvis öppna några ggr per vecka för att växla luften där inne.

Copyright © All Rights Reserved by Maria Ohlson.