Ungar säljes

Grekisk landsköldpadda / Testudo hermanniUngar säljes

Jag har just nu några ungar kvar till salu från egen uppfödning. De är födda på senhösten 2018.

En unge kostar 2000 kronor och man kan köpa ett par för 3500 kronor. Man får därtill räkna kostnad för tillbehör såsom belysning och uv-lampor etc. som jag rek att man köper från Sköldpaddsgrejer.

De säljs med Citesintyg, uppfödarbevis, skötselråd samt att jag skickar med foderkalk och sepiaskal.

Jag skickar även gärna med någon växt som passar att ha i lådan hos sköldpaddan om man vill det.


Nedan syns en unge samt en vuxen sköldpadda så man vet att en liten sköldpadda så småningom blir stor......

Mina honor är inte så stora utan väger från 640 gram för den minsta och 1100 gram hos den största honan. Mina hanar väger 500 respektive 700 gram.

Jag har försökt att skaffa och sätta ihop mina sköldpaddor efter deras storlek så de ska passa bra ihop i gruppen.


Maila mig på landskoldpaddor@gmail.com om du är intresserad att veta mer.

Vad är då CITES?

CITES betyder Convention on International Trade in Endangered Spezies of wild fauna and flora.

Inom Eu har CITES införts genom en särskild lagstiftning, som gäller hela unionen. Avsikten med lagen är att "skydda arter av vilda djur och växter och säkerställa deras bevarande genom kontroll av handeln med dem".

Grekisk sköldpadda är utrotningshotad och är därför listad på EU:s Bilaga A i rådets förordning (EG) nr 3338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

EU har en strängare klassning än CITES vilket innebär att vissa arter klassade som CITES II inom EU har den strängare klassningen och finns på bilaga A.

Man behöver CITES-intyg för alla kommersiella aktiviteter med arter från EU:s bilaga A.

Citesinyg krävs vid all handel, annonsering, komersiella aktiviteter och innehavande av listade djur. Citesintyget följer och gäller för ett märkt djur i alla framtida komersiella aktiviteter.

Vissa arter av sköldpaddor innefattas av denna lag. Till en art räknas alla exemplar, dvs både döda och levande djur liksom produkter av dessa djur. För att kommersiella aktiviteter ändå får förekomma krävs ett CITES-intyg  från Jordbruksverket om att undantag från förbudet medges.

Undantag medges då exemplaret är uppfött i fångenskap och föräldradjuren kan styrkas samt har CITES-intyg.


Jag har alla mina föräldradjur chippade samt att de har Citesintyg så jag kan påvisa att det är mina djur om något djur skulle rymma eller bli stulna.

Citesintygen utfärdas av jordbruksverket och gäller inom EU.

Det är uppfödaren som ansöker om Citesintyget.


De ungar jag säljer har Citesintyg med fotoidentifikation utfärdade av Jordbruksverket som även har verifierat att mina föräldradjur har Citesintyg och är lagligt uppfödda.

Jag innehar även "Tillstånd till handel med grekisk landsköldpadda enligt artskyddsförordningen" ( 2007:845) som Länsstyrelsen utfärdat.

Detta innebär bla att Länstyrelsen har gjort hembesök hos mig och tittat på mina faciliteter utan att ha något att anmärka på. Min lämplighet har också prövats och godkänts av Länstyrelsen i Gävleborg.


Sköldpaddan ska sedan vid en längd av 10 cm märkas med ett mikrochiptransponder som införs under huden, oftast vid ett av bakbenen.

Denna transponder innehåller en unik sifferkombination som gäller just för ditt djur och är kopplat till Citesintyget.

När man har chippat  sitt djur hos en veterinär så skickar man in Citesintyget med chipnumret till Jordbruksverket och de byter då ut intyget gratis till ett intyg som gäller djurets hela livslängd.

Copyright © All Rights Reserved by Maria Ohlson.