Microklimat

Microklimat

I naturen så vandrar sköldpaddan efter marken där det finns växter och vegetation. Luftfuktigheten är mycket högre på marken jämfört med högre upp i luften.

Inomhus i våra bostäder är luftfuktigheten väldigt låg.

I naturen är det vanligt att de gräver ner sig för att skydda sig mot stark sol, kyla eller mot rovdjur.

Att ha växter i lådan som man vattnar rejält hjälper till att få upp luftfuktigheten.

Att ha grästuvor i lådan är populärt då ungar gärna gömmer sig i gräset och vuxna gärna äter av dem.

När jag tar in grästuvor eller växter från trädgården följer det ofta med daggmaskar, gråsuggor vilka hjälper till att städa i lådan.

Man kan vattna under värmelamporna på kvällen så avdunstar vattnet under dagen.

Ibland duschas både sköldpaddor och inredning med ljummet vatten från en sprayflaska vilket brukar uppskattas.

Till små ungar brukar jag ha fuktad spaghnummossa i deras gömställen eller bo.

De små ungarna gräver ofta gångar under växter eller i underlaget som de sen använder regelbundet för att gömma sig.

Sköldpaddorna ska kunna gräva ner sig helt och hållet i substratet/underlaget för att skydda sig från uttorkning. ( Man måste därför ha så pass tjockt underlag att detta är möjligt. )

Erbjuder man inte ett bra microklimat till sin landsköldpadda är det lätt att de får urinstenar. Dessa bildas om det blir en för torr och/eller en ogynnsam miljö som ex på fel underlag eller hållande i akvarium med en för hög temeperatur överlag.

Det är väldigt viktigt med microklimatet och med luftfuktigheten för sköldpaddorna eftersom kronisk uttorkning ofta leder till njursjukdomar.

Ett dåligt microklimat bidrar också till att sköldpaddan får "pyramidering" av sitt skal. Dvs det blir bulligt.